Welkom op de site van de Begraafplaats in Drempt van de Prot. Gemeente Drempt en Oldenkeppel

De kerken van Drempt en Hoog-Keppel zijn eigendom van de Stichting Oude Gelders Kerken en worden beschikbaar gesteld voor kerk-, rouw- en trouwdiensten. De begraafplaatsen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Prot.Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Voor beide begraafplaatsen geldt hetzelfde Reglement en dezelfde tarievenlijst. Deze worden jaarlijks geactualiseerd en voor elk volgend kalenderjaar vastgesteld door de Kerkenraad. Alle informatie betreffende de beide begraafplaatsen treft u aan op de onderstaande site. Op deze site van Drempt staan alleen verder nog het Register met de namen van allen die hier zijn begraven. Het Register van Hoog-Keppel treft u aan op onderstaand internet-adres.

Voor contactgegevens begraafplaats Drempt zie onder het menu contact.

Voor alle  overige informatie klik op:

www.begraafplaatshoogkeppel.nl


Voor de gravenlijst en foto's van de grafstenen klik op 
http://www.online-begraafplaatsen.nl/begraafplaats/1698/Kerkhof-Voor-Drempt
en u komt op de onderstaande  site. Als u op de vetgedrukte nummers van de gravenlijst
en de vetgedrukte namen van de personenlijst klikt ziet u de bijbehorende foto van de grafsteen.


Make a free website with Yola